CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM CŨ SẼ CHẤM DỨT VÀO NGÀY 12.12.2017

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG CŨ
SẼ CHẤM DỨT VÀO NGÀY 12.12.2017

 

Như đã thông báo từ tháng trước, Japan Figure xin xác nhận lại thông tin này. Kể từ ngày 12/12/2017 hệ thống tích điểm thưởng cũ sẽ được thay thế chính thức bằng Sucasu - ứng dụng tiêu dùng tích điểm của công ty Smarthink. 
Xem hướng dẫn tại đây.

Những điểm thưởng trước đây bạn có không được tự động quy đổi thành điểm CP trên ứng dụng Sucasu.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận