Hank Cheng và bộ sưu tập mô hình siêu Hand Made

Những mô hình mà Hank Cheng tạo ra hoàn toàn ở 1 cấp độ khác, tinh tế trong từng chi tiết và nghệ thuật. Đây là thành quả của quá trình lao động miệt mài và kiên nhẫn

Nguồn: Hank.Cheng.777