Review Saber/Altria Pendragon [Lily] 1/7 - Fate/Grand Order

Saber/Altria Pendragon [Lily] 1/7 - Fate/Grand Order

Review bởi Long Phạm

Nhân vật: Saber/Altria Pendragon [Lily]
Series: Fate/Grand Order
Tỷ lệ: 1/7
Phát hành: 12/2017