BỘ LỌC SẢN PHẨM

Thương hiệu

Giá

Scale Figure

Gokotai 1/8

3,150,000₫

Touka 1/8

3,400,000₫

Hestia 1/4

5,100,000₫