Giới thiệu Nendoroid Ran Mitake: Stage Outfit Ver.

26/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…! ?Chào mọi người! Kahotan đây!! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ran...

Giới thiệu Nendoroid Ochako Uraraka: Hero’s Edition

25/6/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ochako Uraraka: Hero’s EditionTừ anime...

Giới thiệu Kaga: Shopping Mode

25/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người! Takamii đây (@gsc_takamii)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Kaga: Shopping ModeTừ...

Giới thiệu Nendoroid Seijuro Akashi

19/6/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Seijuro AkashiTừ “Kuroko’s Basketball”, đế...

Giới thiệu Nendoroid Mutsunokami Yoshiyuki

18/6/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Mutsunokami YoshiyukiTừ game trên smartphone...

Giới thiệu Tamamo no Mae: Police FOX Ver.

13/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Tamamo no Mae:...

Giới thiệu Yuri Katsuki & Victor Nikiforov Premium Box

11/6/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Yuri Katsuki & Victor Nikiforov Premium...

Giới thiệu Nendoroid SQUALO & Nendoroid XANXUS

7/6/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid SQUALO & Nendoroid XANXUSTừ anime series huyền...

Giới thiệu Nendoroid Saber/Altria Pendragon (Alter) Shinjuku Ver.

5/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Saber/Altria Pendragon...

Giới thiệu Nendoroid 416

4/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid 416Từ smartphone...

Giới thiệu Romani Archaman

3/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về 1/8th scaleRomani...

Giới thiệu Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.

31/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.Từ...

Giới thiệu Rikka Takarada

30/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Rikka TakaradaTừ anime series “SSSS.GRIDMAN”, scale...

Giới thiệu Nendoroid Ai Haibara

29/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ai HaibaraTừ anime series “Detective...

Giới thiệu Nendoroid Lan Wangji

16/5/2019 boiởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Lan WangjiTừ...

1 2 3 4 5 57