Giới thiệu Nendoroid Red Blood Cell

26/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Red Blood CellTừ anime series...

Giới thiệu Snow Miku: Snow Princess Ver.

18/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Snow Miku: Snow Princess Ver.Sculptor: Itashi...

Giới thiệu Nendoroid Odenta Mitsuyo

2/10/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Odenta MitsuyoTừ game trên smartphone...

Giới thiệu Gd DSR-50 ~Spring Peony~

1/10/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Gd-DSR 50 ~Spring...

Giới thiệu Nendoroid Sayuki Tokihara

26/9/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Sayuki TokiharaTừ...

Giới thiệu Yuzu Kitami: Citron Days Ver.

25/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Yuzu Kitami: Citron Days Ver.Sculptor: Hajime...

Giới thiệu Nendoroid Zelda: Breath of the Wild Ver.

24/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Zelda: Breath of the Wild...

Giới thiệu Nendoroid Haru Okumura: Phantom Thief Ver.

18/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Haru Okumura: Phantom Thief Ver.Từ...

Giới thiệu Nendoroid Yue

17/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid YueTừ anime series “Arifureta: From...

Giới thiệu Nendoroid Toshiro Hitsugaya

11/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Toshiro HitsugayaTừ anime series nổi...

Giới thiệu Nendoroid Subaru Akehoshi

11/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Subaru AkehoshiTừ game nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Gambier Bay

10/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Gambier BayTừ game trên trình...

Giới thiệu Nendoroid Asuka Shikinami Langley

9/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về..Nendoroid Asuka Shikinami LangleyTừ series phim...

Giới thiệu Racing Miku 2018 Summer Ver.

6/9/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Racing Miku 2018...

Giới thiệu Nendoroid L 2.0

4/9/2019 bởi kahotanHello everyone!! Kahotan here! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid L 2.0Từ manga series nổi tiếng...

1 2 3 54