Giới thiệu Ruby Kurosawa: Blu-Ray Jacket Ver.

9/8/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan here! (@gsc_kahotan)Today I’m going to be taking a look atRuby Kurosawa:...

Giới thiệu Louise: Finale Wedding Dress Ver.

8/8/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về một sản phẩm của...

Giới thiệu Nendoroid White Blood Cell

8/8/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid White Blood Cell!☆Từ anime series...

Giới thiệu Nendoroid Kotaro Bokuto: School Uniform Ver.

8/8/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kotaro Bokuto: School Uniform Ver.!Từ...

Giới thiệu Nendoroid Kenma Kozume: School Uniform Ver.

3/8/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kenma Kozume: School Uniform Ver.!Từ...

Giới thiệu Nendoroid Caster/Merlin

1/8/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về...Nendoroid Caster/Merlin!Từ smartphone game nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Sora

26/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Sora!Từ “Kingdom Hearts”, Nendoroid Sora...

Giới thiệu Nendoroid Megumi Tadokoro

25/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Megumi Tadokoro!Từ anime series nổi...

Giới thiệu Nendoroid Shunso Hishida

25/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Shunso Hishida!Từ game “Meiji Tokyo...

Giới thiệu Stephanie Dola

23/7/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nayChào mọi người!! Kahotanđâyd! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về sản phẩm của Phat! Company…Stephanie...

Giới thiệu Caster/Gilgamesh

20/7/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Caster/Gilgamesh!Từ smartphone game...

Giới thiệu Saber/Altria Pendragon (Alter) & Cuirassier Noir

19/7/2018 bởi kahotanTakamii (@gsc_takamii) đây!Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Saber/Altria Pendragon (Alter) & Cuirassier NoirTừ smartphone game nổi...

Giới thiệu Nendoroid Black Panther: Infinity Edition

18/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Black Panther: Infinity Edition!★Người hùng...

Giới thiệu 1/7th Scale Aqua

13/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…1/7th Scale Aqua!☆Từ anime series “KONO...

Giới thiệu Maria Teruyasu: Swimsuit Ver. & Ena Toyosaki: Swimsuit Ver.

12/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm của FREEing…Maria Teruyasu: Swimsuit...

1 2 3 4 61