Giới thiệu Nendoroid Hachisukakotetsu

15/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid HachisukakotetsuTừ game nổi tiếng chơi...

Giới thiệu Hifumi Takimoto: Witch Ver.

14/5/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Hifumi Takimoto: Witch...

Giới thiệu Yunyun: Bunny Ver. & Darkness: Bunny Ver.

10/5/2019 bởi kahotan Tiêu điểm hôm nay…?!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Yunyun: Bunny Ver. & Darkness:...

Giới thiệu Nendoroid Kid the Phantom Thief

8/5/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay….?!Chào mọi người!! Kahotan đây!Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kid the Phantom...

Giới thiệu Osamu Dazai

7/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Osamu DazaiTừ anime series “Bungo Stray...

Giới thiệu Nendoroid Shoto Todoroki: Hero’s Edition

10/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Shoto Todoroki: Hero’s EditionTừ anime...

Giới thiệu Nendoroid Kokoro Tsurumaki

24/4/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kokoro TsurumakiTừ...

Giới thiệu Nendoroid Ise Kai-II

22/4/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ise Kai-IITừ...

Giới thiệu High Elf Archer

19/4/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về sản phẩm của Phat!...

Giới thiệu Nendoroid Megumi Kato: Kimono Ver.

3/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Megumi Kato: Kimono Ver.Từ anime...

Giới thiệu Nendoroid Hange Zoë

16/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hange ZoëTừ anime series nổi...

Giới thiệu Sakura Kinomoto: Hello Brand New World

15/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Sakura Kinomoto: Hello Brand New WorldTừ...

Giới thiệu Nadeshiko Kagamihara

12/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về một sản phẩm của Phat! Company…Nadeshiko KagamiharaTừ...

Giới thiệu Nendoroid Kizuna AI: A.I. Games 2019 Ver.

9/4/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kizuna AI:...

Giới thiệu Lacia: 2018 BLACK MONOLITH Deployed Ver.

8/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Lacia: 2018 BLACK MONOLITH Deployed Ver.Từ...

1 2 3 4 69