Giới thiệu Nendoroid Eiji Okumura

31/1.2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Eiji OkumuraTừ...

Giới thiệu Nendoroid Professor Layton

29/1/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Professor LaytonTừ anime series “Layton...

Giới thiệu Nendoroid Taiga Kagami

28/1/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan here! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Taiga KagamiTừ “Kuroko’s Basketball”, ace...

Giới thiệu Nendoroid Saber/Arthur Pendragon (Prototype): Costume Dress -White Rose- Ver.

25/1/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Saber/Arthur Pendragon...

Giới thiệu Shiro: Tuck up ver.

24/1/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về một sản phẩm của...

Giới thiệu Nendoroid More: Dress Up Suits 02

23/1/2019 bởi kahotanChào mọi người! Kahotan đây!! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid More: Dress Up Suits 02Nendoroid...

Giới thiệu Nendoroid Sengo Muramasa

21/1/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Sengo MuramasaTừ...

Giới thiệu Nendoroid Rimuru

18/1/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid RimuruTừ anime series nổi tiếng...

Giới thiệu Kanan Matsuura: Blu-ray Jacket Ver.

10/1/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Kanan Matsuura: Blu-ray...

Giới thiệu Nendoroid Shintaro Midorima

7/1/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Shintaro MidorimaTừ “Kuroko’s Basketball”, ace...

Giới thiệu Snow Miku Nendoroid and figma

4/12/2018 bởi kahotanĐã đến lúc nhìn sang năm 2019Snow Miku Nendoroid and figma!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi...

Giới thiệu Nendoroid Archer/Arjuna

19/12/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Archer/ArjunaTừ smartphone game nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Beam Kirby

18/12/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Beam KirbyTừ game series nổi...

Giới thiệu Nendoroid Tsukino Mito

17/12/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Tsukino MitoStreamer...

Giới thiệu Nendoroid Noriaki Kakyoin

15/12/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Noriaki KakyoinTừ...

1 2 3 4 67