BỘ LỌC SẢN PHẨM

Thương hiệu

Giá

Các loại figure khác

Medicchu Mogami

800,000₫

Medicchu Zuiho

1,250,000₫

Yukari Akiyama

3,300,000₫