Giới thiệu You Watanabe: Blu-Ray Jacket Ver.

1/5/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…You Watanabe: Blu-Ray Jacket Ver.!★Từ TV...

Giới thiệu Tohka Yatogami

27/4/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm...

Giới thiệu Gwendolyn: Winged Maiden Warrior

27/4/2018 bởi kahotanChào mọi người. Kaho-tan đây! Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm từ Aquamarine-Gwendolyn: Winged Maiden...

Giới thiệu Nendoroid Tamaki Yotsuba

26/4/2018 bởi kahotanChào mọi người. Kaho-tan đây. ( @gsc_kahotan ) Hôm nay, tôi muốn nói một chút về...Nendoroid Tamaki Yotsuba★Từ game trên smart...

Giới thiệu Nendoroid Tsunayoshi Sawada and Nendoroid Kyoya Hibari

25/4/2018 bởi kahotanChào mọi người. Kaho-tan đây. ( @gsc_kahotan) Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm mới của FREEing:Nendoroid...

Giới thiệu Nendoroid Fennec

24/4/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay là...!Chào mọi người. Kaho-tan đây. ( @gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút vềNendoroid Fennec!Từ...

Giới thiệu Nendoroid Geralt

23/4/2018 bởi kahotanChào mọi người. Kaho-tan đây.  (@gsc_kahotan ) Hôm nay, tôi muốn nói một chút về...Nendoroid Geralt!Từ RPG thế giới mở...

Bên trong quyển Kimi no Na wa. / Your Name Luxury Art Book!

Kimi no Na wa - bộ anime đã phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé tại Nhật Bản năm...

Giới thiệu YURI!!! On ICE x Sanrio Characters

21/4/2018 bởi kahotanNgôi sao của ngày hôm nay là...!Chào mọi người. Kaho-tan đây. (@gsc_kahotan )Hôm nay, tôi muốn nói một chút...

Giới thiệu 1/8 Scale figure Schwi

17/4/2018 bởi kahotanNgôi sao ngày hôm nay là… !Chào mọi người. Kaho-tan đây.  ( @gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút...

Giới thiệu Juzumaru Tsunetsugu (Touken Ranbu Online)

14/4/2018 bởi kahotanChào mọi người. Kahotan đây (@gsc_kahotan). Hôm nay, tôi muốn nói một chút về 1/8 scale figure...Juzumaru TsunetsuguTừ game...

Giới thiệu Nendoroid Taikogane Sadamune

13/4/2018 bởi kahotanChào mọi người! Kahotan đây ( @gsc_kahotan )!Hôm nay, tôi muốn nói một chút về...Nendoroid Taikogane Sadamune!Từ game nổi tiếng...

Giới thiệu Mythra

11/4/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay tôi muốn nói một chút về 1/7th scale…Mythra!★Từ...

Giới thiệu Nendoroid Common Raccoon

10/4/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Common Raccoon!★Từ...

Giới thiệu 1/8th Scale Imanotsurugi

9/4/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về the 1/8th...

1 2 3 4 5 58