Giới thiệu Nendoroid Kotaro Bokuto: School Uniform Ver.

Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kotaro Bokuto: School Uniform Ver.!Từ manga và...

Giới thiệu Nendoroid Kenma Kozume: School Uniform Ver.

Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kenma Kozume: School Uniform Ver.!Từ manga và...

Lễ hội mô hình nhật bản lớn nhất hành tinh - Wonder Festival Summer 2018

Sự kiện diễn ra vào 28-29/7/2018Nơi tụ hội sản phẩm của tất cả các hãng sản xuất nổi tiếng nhất...

Giới thiệu Nendoroid Caster/Merlin

1/8/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về...Nendoroid Caster/Merlin!Từ smartphone game nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Sora

26/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Sora!Từ “Kingdom Hearts”, Nendoroid Sora...

Giới thiệu Nendoroid Megumi Tadokoro

25/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Megumi Tadokoro!Từ anime series nổi...

Giới thiệu Nendoroid Shunso Hishida

25/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Shunso Hishida!Từ game “Meiji Tokyo...

Giới thiệu Stephanie Dola

23/7/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nayChào mọi người!! Kahotanđâyd! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về sản phẩm của Phat! Company…Stephanie...

Giới thiệu Caster/Gilgamesh

20/7/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Caster/Gilgamesh!Từ smartphone game...

Giới thiệu Saber/Altria Pendragon (Alter) & Cuirassier Noir

19/7/2018 bởi kahotanTakamii (@gsc_takamii) đây!Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Saber/Altria Pendragon (Alter) & Cuirassier NoirTừ smartphone game nổi...

Giới thiệu Nendoroid Black Panther: Infinity Edition

18/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Black Panther: Infinity Edition!★Người hùng...

Giới thiệu 1/7th Scale Aqua

13/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…1/7th Scale Aqua!☆Từ anime series “KONO...

Giới thiệu Maria Teruyasu: Swimsuit Ver. & Ena Toyosaki: Swimsuit Ver.

12/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm của FREEing…Maria Teruyasu: Swimsuit...

Giới thiệu Nendoroid Otabek Altin

11/7/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Otabek Altin!Từ anime series nổi...

Giới thiệu Haruna: Shopping Mode

9/7/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Haruna: Shopping Mode!Từ...

1 2 3 60