Giới thiệu Nendoroid L 2.0

4/9/2019 bởi kahotanHello everyone!! Kahotan here! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid L 2.0Từ manga series nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Hatsune Miku: Magical Mirai 2018 Ver.

30/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hatsune Miku:...

Giới thiệu Nendoroid Rei Ayanami

28/8/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Rei AyanamiTừ series phim hoạt...

Giới thiệu Nendoroid Kurapika

22/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid KurapikaTừ anime...

Giới thiệu Nendoroid Ryunosuke Akutagawa

19/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ryunosuke AkutagawaTừ...

Giới thiệu Nendoroid Goro Akechi: Phantom Thief Ver.

7/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Goro Akechi:...

Giới thiệu Nendoroid Lord El-Melloi II

5/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Lord El-Melloi...

Giới thiệu Nendoroid Jasmine

30/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid JasmineTừ Disney “Aladdin”, Nendoroid của...

Giới thiệu Nendoroid Tetsuya Kuroko

24/7/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!!!!!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Tetsuya KurokoTừ...

Giới thiệu Nendoroid Bruno Bucciarati

22/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Bruno BucciaratiTừ anime series “JoJo’s...

Giới thiệu Nendoroid Kasumi Toyama: Stage Outfit Ver.

19/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kasumi Toyama: Stage Outfit Ver.Từ...

Giới thiệu Nendoroid Avenger/Jeanne d’Arc (Alter) Shinjuku Ver.

17/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Avenger/Jeanne d’Arc (Alter) Shinjuku Ver.Từ...

Giới thiệu Nendoroid Saitama: OPPAI Hoodie Ver.

17/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Saitama: OPPAI Hoodie Ver.Từ anime...

Giới thiệu Nendoroid Rider/Altria Pendragon (Alter)

12/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Rider/Altria Pendragon (Alter)Từ game trên...

Giới thiệu Nendoroid Ryuji Sakamoto: Phantom Thief Ver.

8/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ryuji Sakamoto: Phantom Thief Ver.Từ...

1 2 3 35