Giới thiệu Nendoroid SQUALO & Nendoroid XANXUS

7/6/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid SQUALO & Nendoroid XANXUSTừ anime series huyền...

Giới thiệu Nendoroid Saber/Altria Pendragon (Alter) Shinjuku Ver.

5/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Saber/Altria Pendragon...

Giới thiệu Nendoroid 416

4/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid 416Từ smartphone...

Giới thiệu Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.

31/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.Từ...

Giới thiệu Nendoroid Ai Haibara

29/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ai HaibaraTừ anime series “Detective...

Giới thiệu Nendoroid Aya Maruyama: Stage Outfit Ver.

24/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Aya Maruyama: Stage Outfit Ver.Từ...

Giới thiệu Nendoroid Kid the Phantom Thief

8/5/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay….?!Chào mọi người!! Kahotan đây!Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kid the Phantom...

Giới thiệu Nendoroid Shoto Todoroki: Hero’s Edition

10/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Shoto Todoroki: Hero’s EditionTừ anime...

Giới thiệu Nendoroid Kokoro Tsurumaki

24/4/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kokoro TsurumakiTừ...

Giới thiệu Nendoroid Ise Kai-II

22/4/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ise Kai-IITừ...

Giới thiệu Nendoroid Megumi Kato: Kimono Ver.

3/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Megumi Kato: Kimono Ver.Từ anime...

Giới thiệu Nendoroid Hange Zoë

16/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hange ZoëTừ anime series nổi...

Giới thiệu Nendoroid Kizuna AI: A.I. Games 2019 Ver.

9/4/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kizuna AI:...

Giới thiệu Nendoroid Milim

5/3/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid MilimTừ anime series nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Kizuna AI: A.I.Channel 2019 Ver.

3/4/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kizuna AI: A.I.Channel 2019 Ver.Nendoroid...

1 2 3 33