Giới thiệu Nendoroid Snow Miku: Snow Parade Ver.

5/2/2020 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Snow Miku: Snow Parade Ver.2020...

Giới thiệu Nendoroid Hibiki Sakura

3/2/2020 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hibiki SakuraTừ...

Giới thiệu Nendoroid Japan

31/1/2020 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về..Nendoroid JapanTừ “Hetalia World★Stars”, Nendoroid Japan,...

Giới thiệu Nendoroid Jyuto Iruma

30/1/2020 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Jyuto IrumaTừ...

Giới thiệu Nendoroid Waddle Dee

29/1/2020 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Waddle DeeTừ “Kirby” game series...

Giới thiệu Nendoroid Mamako Osuki

24/1/2020 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Mamako OsukiTừ...

Giới thiệu Nendoroid Tsuyu Asui

22/1/2020 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Tsuyu AsuiTừ anime series nổi...

Giới thiệu Nendoroid Senko

21/1/2020 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid SenkoTừ anime...

Giới thiệu Nendoroid Foreigner/Katsushika Hokusai

20/1/2020 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Foreigner/Katsushika HokusaiTừ...

Giới thiệu Nendoroid Kaworu Nagisa

15/1/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kaworu NagisaTừ...

Giới thiệu Nendoroid Simba

16/1/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid SimbaTừ phim hoạt hình nổi...

Giới thiệu Nendoroid Jiro Yamada

14/1/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Jiro YamadaTừ...

Giới thiệu Nendoroid Lyrule

16/12/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid LyruleTừ anime...

Giới thiệu Nendoroid Senku Ishigami

13/12/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Senku IshigamiTừ...

Giới thiệu Nendoroid Shinji Ikari

13/12/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Shinji IkariTừ animated film series...

1 2 3 38