Giới thiệu Nendoroid Red Blood Cell

26/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Red Blood CellTừ anime series...

Giới thiệu Nendoroid Odenta Mitsuyo

2/10/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Odenta MitsuyoTừ game trên smartphone...

Giới thiệu Nendoroid Sayuki Tokihara

26/9/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Sayuki TokiharaTừ...

Giới thiệu Nendoroid Zelda: Breath of the Wild Ver.

24/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Zelda: Breath of the Wild...

Giới thiệu Nendoroid Toshiro Hitsugaya

11/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Toshiro HitsugayaTừ anime series nổi...

Giới thiệu Nendoroid Subaru Akehoshi

11/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Subaru AkehoshiTừ game nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Gambier Bay

10/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Gambier BayTừ game trên trình...

Giới thiệu Nendoroid Asuka Shikinami Langley

9/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về..Nendoroid Asuka Shikinami LangleyTừ series phim...

Giới thiệu Nendoroid L 2.0

4/9/2019 bởi kahotanHello everyone!! Kahotan here! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid L 2.0Từ manga series nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Hatsune Miku: Magical Mirai 2018 Ver.

30/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hatsune Miku:...

Giới thiệu Nendoroid Rei Ayanami

28/8/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Rei AyanamiTừ series phim hoạt...

Giới thiệu Nendoroid Hina Amano

26/8/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hina AmanoTừ phim hoạt hình...

Giới thiệu Nendoroid Hinata Hoshino

23/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hinata HoshinoTừ...

Giới thiệu Nendoroid Kurapika

22/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid KurapikaTừ anime...

Giới thiệu Nendoroid Ryunosuke Akutagawa

19/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ryunosuke AkutagawaTừ...

1 2 3 35