Giới thiệu Tamamo no Mae: Police FOX Ver.

13/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Tamamo no Mae:...

Giới thiệu Yuri Katsuki & Victor Nikiforov Premium Box

11/6/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Yuri Katsuki & Victor Nikiforov Premium...

Giới thiệu Nendoroid SQUALO & Nendoroid XANXUS

7/6/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid SQUALO & Nendoroid XANXUSTừ anime series huyền...

Giới thiệu Nendoroid Saber/Altria Pendragon (Alter) Shinjuku Ver.

5/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Saber/Altria Pendragon...

Giới thiệu Nendoroid 416

4/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid 416Từ smartphone...

Giới thiệu Romani Archaman

3/6/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về 1/8th scaleRomani...

Giới thiệu Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.

31/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ann Takamaki: Phantom Thief Ver.Từ...

Giới thiệu Rikka Takarada

30/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Rikka TakaradaTừ anime series “SSSS.GRIDMAN”, scale...

Giới thiệu Nendoroid Ai Haibara

29/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ai HaibaraTừ anime series “Detective...

Giới thiệu Nendoroid Lan Wangji

16/5/2019 boiởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Lan WangjiTừ...

Giới thiệu Akane Shinjo

27/5/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…?!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm...

Giới thiệu Nendoroid Aya Maruyama: Stage Outfit Ver.

24/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Aya Maruyama: Stage Outfit Ver.Từ...

Giới thiệu Nendoroid Izumi Sena

22/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Izumi SenaTừ game nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Eriri Spencer Sawamura: Kimono Ver.

20/5/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Eriri Spencer Sawamura: Kimono Ver.Từ...

Giới thiệu Kizuna AI

17/5/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Kizuna AIYouTuber ảo...

1 2 3 69