Giới thiệu Nendoroid Ryunosuke Akutagawa

Tiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ryunosuke AkutagawaTừ anime series...

Giới thiệu Nendoroid Goro Akechi: Phantom Thief Ver.

Today’s main feature…!?Hello everyone!! Kahotan here! (@gsc_kahotan)Today I’ll be taking a look at…Nendoroid Goro Akechi: Phantom Thief Ver.From the popular...

Giới thiệu Racing Miku 2019 Ver. feat. Annindoufu

Tiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Racing Miku 2019 Ver. feat....

Giới thiệu Nendoroid Jasmine

30/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid JasmineTừ Disney “Aladdin”, Nendoroid của...

Giới thiệu Nendoroid Tetsuya Kuroko

24/7/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!!!!!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Tetsuya KurokoTừ...

Giới thiệu Nendoroid Bruno Bucciarati

22/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Bruno BucciaratiTừ anime series “JoJo’s...

Giới thiệu Nendoroid Kasumi Toyama: Stage Outfit Ver.

19/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Kasumi Toyama: Stage Outfit Ver.Từ...

Giới thiệu Jibril: Great War Ver.

18/7/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Jibril: Great War...

Giới thiệu Nendoroid Avenger/Jeanne d’Arc (Alter) Shinjuku Ver.

17/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Avenger/Jeanne d’Arc (Alter) Shinjuku Ver.Từ...

Giới thiệu Nendoroid Saitama: OPPAI Hoodie Ver.

17/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Saitama: OPPAI Hoodie Ver.Từ anime...

Giới thiệu Nendoroid Rider/Altria Pendragon (Alter)

12/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Rider/Altria Pendragon (Alter)Từ game trên...

Giới thiệu Scáthach: Sashi Ugatsu Bunny Ver.

11/7/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan here! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Scáthach: Sashi Ugatsu...

Giới thiệu Nendoroid Tomura Shigaraki: Villain’s Edition

9/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Tomura Shigaraki: Villain’s EditionTừ anime...

Giới thiệu Nendoroid Ryuji Sakamoto: Phantom Thief Ver.

8/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ryuji Sakamoto: Phantom Thief Ver.Từ...

Giới thiệu Hatsune Miku: Memorial Dress Ver.

3/7/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Hatsune Miku: Memorial Dress Ver.Sculptor/Paintwork: Takayuki...

1 2 3 71