Giới thiệu Nendoroid Shirase Kobuchizawa

Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Shirase KobuchizawaTừ anime nổi tiếng “A Place...

Giới thiệu Nendoroid Dennou Shoujo Siro

Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Dennou Shoujo SiroYouTuber ảo nổi tiếng “Dennou...

Giới thiệu Elf Yamada

19/9/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm...

Giới thiệu Racing Miku 2018 Ver.

Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Racing Miku 2018 Ver.Phiên bản 2018 của nhân...

Giới thiệu Holo: Spice and Wolf 10th Anniversary Ver.

17/9/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm của REVOLVE...Holo: Spice...

Giới thiệu Kurose Riku và Shirotani Tadaomi

13/9/2018 bởi kahotanChào mọi người! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về sản phẩm của FREEing…Kurose Riku và Shirotani TadaomiCuối cùng,...

Giới thiệu Nendoroid Winnie-the-Pooh and Piglet Set

12/9/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Winnie-the-Pooh and Piglet SetTừ 2011...

Giới thiệu Nendoroid Racing Miku: 2013 Sepang Ver.

10/9/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Racing Miku: 2013 Sepang Ver.Nhằm...

Giới thiệu Saber/Frankenstein

7/9/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm...

Giới thiệu Kasane Teto: Yoshiwara Lament Ver.

6/9/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Kasane Teto: Yoshiwara...

Giới thiệu Nendoroid Hunter: Female Rathalos Armor Edition

5/9/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hunter: Female Rathalos Armor EditionTừ...

Giới thiệu Nendoroid Caster/Gilgamesh

4/9/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Caster/Gilgamesh!Từ smartphone game nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid Ichigo Kurosaki

3/9/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_mikatan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ichigo Kurosaki!Từ anime nổi tiếng...

Giới thiệu Hatsune Miku: Chokabuki Kuruwa Kotoba Awase Kagami Ver.

30/8/2018 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Hatsune Miku: Chokabuki...

Giới thiệu Nendoroid Mirai Akari

29/8/2018 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Mirai Akari!YouTuber ảo nổi tiếng...

1 2 3 61