Giới thiệu Nendoroid Jyuto Iruma

30/1/2020 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Jyuto IrumaTừ...

Giới thiệu Nendoroid Jiro Yamada

14/1/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Jiro YamadaTừ...

Giới thiệu Kurumi Tokisaki: Bunny Ver.

21/11/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Kurumi Tokisaki: Bunny Ver.Từ “Date A Live III”,...

Giới thiệu Nendoroid Jakurai Jinguji

14/11/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây!! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về...Nendoroid Jakurai JingujiTừ...

Giới thiệu Nendoroid Ramuda Amemura

7/11/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về...Nendoroid Ramuda AmemuraTừ “Hypnosis Mic -Division...

Giới thiệu Nendoroid Samatoki Aohitsugi

4/11/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Samatoki AohitsugiTừ...

Giới thiệu Nendoroid Ichiro Yamada

17/10/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ichiro YamadaTừ...

Giới thiệu Berserker/Cú Chulainn (Alter)

10/10/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Berserker/Cú Chulainn (Alter)Từ...

Giới thiệu Nendoroid Chrollo Lucilfer

2/9/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Chrollo LucilferTừ anime series nổi...

Giới thiệu Nendoroid Kurapika

22/8/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid KurapikaTừ anime...

Giới thiệu Scáthach: Sashi Ugatsu Bunny Ver.

11/7/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan here! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Scáthach: Sashi Ugatsu...

Giới thiệu Nendoroid SQUALO & Nendoroid XANXUS

7/6/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid SQUALO & Nendoroid XANXUSTừ anime series huyền...

Giới thiệu Yunyun: Bunny Ver. & Darkness: Bunny Ver.

10/5/2019 bởi kahotan Tiêu điểm hôm nay…?!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Yunyun: Bunny Ver. & Darkness:...

Giới thiệu Stephanie Dola: Bunny Ver. & Stephanie Dola: Dog Ver.

28/2/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về sản phẩm từ FREEing…Stephanie...

Giới thiệu Reimu Haukrei

8/2/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Reimu HaukreiTừ Team...

1 2 3 4