Giới thiệu Nendoroid Mayoi Hachikuji

17/10/2013 bởi gsckahotan.Xin chào bà con, Kahotan nữa nè! (@gsc_kahotan)Tôi có khiếu coi bản đồ đấy, nhưng khi cần nghĩ...