Giới thiệu Nendoroid Hatoba Tsugu

27/2/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hatoba TsuguBiểu cảm: biểu cảm...

Giới thiệu Okanehira

27/2/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về 1/8th scale…OkanehiraTừ game trên smartphone và trình...

Giới thiệu Nendoroid Atsushi Murasakibara

26/2/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Atsushi MurasakibaraTừ “Kuroko’s Basketball”, ace...

Giới thiệu Nendoroid Schwi

25/2/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid SchwiTừ anime...

Giới thiệu Nendoroid Wei Wuxian

22/2/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Wei WuxianTừ series hoạt hình...

Giới thiệu Yamambagiri Kunihiro

22/2/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói về 1/8th scale figure của...Yamambagiri KunihiroTừ...

Giới thiệu Nendoroid Emma

21/2/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid EmmaTừ anime series nổi tiếng...

Giới thiệu Emilia: Wedding Ver.

19/2/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về sản phẩm từ Phat! Company…Emilia:...

Giới thiệu Nendoroid Ishikirimaru

14/2/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid IshikirimaruTừ game...

Giới thiệu Nendoroid Springfield

13/2/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid SpringfieldTừ smartphone game nổi tiếng...

Giới thiệu Nendoroid USA

12/2/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid USATừ “Hetalia:...

Giới thiệu Reimu Haukrei

8/2/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Reimu HaukreiTừ Team...

Giới thiệu Nendoroid Hatsune Miku

6/2/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Hatsune Miku ♪Từ “Shinkansen Henkei Robo...

Giới thiệu Nendoroid Daiki Aomine

1/2/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Daiki AomineTừ “Kuroko’s basketball”, ace ...

Giới thiệu Nendoroid Eiji Okumura

31/1.2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Eiji OkumuraTừ...

1 2 3 47