Giới thiệu Nendoroid Jiro Yamada

14/1/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Jiro YamadaTừ...

Giới thiệu Evileye

9/1/2020 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…EvileyeTừ anime series...

Giới thiệu Hatsune Miku: Symphony 2019 Ver.

20/12/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Hatsune Miku: Symphony 2019 Ver.Sculptor: SAKAKI...

Giới thiệu Akane Shinjo ~A wish come true~

18/12/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Akane Shinjo ~...

Giới thiệu Nendoroid Lyrule

16/12/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid LyruleTừ anime...

Giới thiệu Nendoroid Senku Ishigami

13/12/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Senku IshigamiTừ...

Giới thiệu Nendoroid Shinji Ikari

13/12/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Shinji IkariTừ animated film series...

Giới thiệu Nendoroid Rohan Kishibe

11/12/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Rohan KishibeTừ...

Giới thiệu Rikka Takarada ~I believe in future~

11/12/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Rikka Takarada ~I...

Giới thiệu Nendoroid Vanilla

10/12/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid VanillaTừ game nổi tiếng “NEKOPARA”,...

Giới thiệu Tohka Yatogami

4/12/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Tohka YatogamiSculptor: Koke,...

Giới thiệu Nendoroid Rou Fu You

28/11/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Rou Fu...

Giới thiệu Nendoroid Takashi Natsume & Nyanko Sensei

27/11/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_Kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Takashi Natsume...

Giới thiệu Nendoroid Ginko Sora

26/11/2019 bởi kahotanChào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid Ginko SoraTừ anime series nổi...

Giới thiệu Nendoroid Chocola

25/11/2019 bởi kahotanTiêu điểm hôm nay…!?Chào mọi người!! Kahotan đây! (@gsc_kahotan)Hôm nay, tôi muốn nói một chút về…Nendoroid ChocolaTừ game...

1 2 3 4 61