SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÁC PHIÊN BẢN TAMAGOTCHI M!X (BẰNG HÌNH ẢNH)

Ngày: 04/05/2018 lúc 09:52AM

Sự khác nhau giữa các phiên bản Tamagotchi M!X. Theo thứ tự phát hành ao gồm:

- Tamagotchi M!X Melody
- Tamagotchi M!X Spacy
- Tamagotchi M!X 20th Anniversary
- Tamagotchi M!X Sanrio
- Tamagotchi M!X Dream

Xem và lựa chọn phiên bản mình thích nhất nhé mọi người!

tamagotchi-mix


Vũ Minh Tân
BÌNH LUẬN

Tin cùng chuyên mục